Moderni ohjelmistokehitys -koulutus 2020

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat oppia rakentamaan moderneja responsiivisia verkkosivustoja. Koulutuksessa keskitytään JavaScript-ohjelmointikieleen ja sen kirjastoihin. Lisäksi tutustutaan kontitukseen (Docker) ja pilvipalveluihin, unohtamatta yleisesti käytettyjä oheistyökaluja ja projektikäytänteitä.

Voit olla alanvaihtaja, ICT-alalla työskennellyt tai ICT-alaa opiskellut henkilö. Tärkeää on, että sinulla perusosaaminen ohjelmoinnista sekä motivaatiota/halua oppia modernia ohjelmistokehitystä.


Kurssin yleisestä organisoinnista ja aikataulusta

Opetusta on oletusarvoisesti klo 9.00 - 15.45.


Arviointi

Koulutuksen aikaisia suorituksia ei arvioida, mutta tehdyt työtunnit ja opitut asiat kirjataan erilliseen oppimispäiväkirjaan. Koulutuksen lopussa on arviointikeskustelu, jonka johtopäätökset viedään ARVI-järjestelmään TE-palvelujen hyödynnettäväksi.


Aikataulu

Orientaatioviikko: vko 37
Opetusjakso: vko 38 - 44
Projektijakso: vko 45 - 48
Päätösjakso: vko 49 - 50


Opetusjakson aihealueet

  1. JavaScript-ohjelmointi

  2. React-ohjelmointi

  3. NodeJS-ohjelmointi

  4. Kontitus (Docker)

  5. Pilvipalvelut (Google Cloud)


Orientaatioviikon ohjelma 7.-13.9.2020

Ohjelma löytyy koulutuksien pääsivulta: ICT-alan osaajaksi