Info

Koulutuksessa käytettävä materiaali löytyy Teamsin lisäksi GitLabista: MOK2020